Dmitry Golovanov

Chairman of the Board, SME Bank

Tốt nghiệp Học viện Tài chính thuộc Chính phủ, chuyên ngành “Tài chính và tín dụng” vào năm 1996.
Từ năm 1988 đến 1994: chuyên gia kinh tế thuộc Phòng phát hành tiền tệ, chuyên gia và sau đó là trưởng chuyên gia Phòng phân tích kinh tế Ngân hàng Trung ương Nga khu vực Moscow.
1994-1998: chuyên gia kinh tế, Trưởng phòng phát hành giấy tờ có giá, Trưởng phòng tín dụng và đầu tư Unicombank.
1998-1999: Phó Chủ tịch HĐQT Republican Bank.
1999-2014: thành viên HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT MSP Bank.
2014: thành viên HĐQT Công ty Cổ phần mở MIR.
2010-2014: thành viên HĐQT Công ty TNHH “Đầu tư hạ tầng RVC”.